KONTAKT

           Siedziba Biura Handlowego  / Adres do korespondencji
           EGV Distribution , 81-595 Gdynia ,

          ul. Makuszyńskiego 20 ,
          e-mai: info@egvdistribution.pl ,
          tel: +48 795 915 999, 570 223 399


           EGV Distribution SP z o.o.

           03-924 Warszawa , ul Niekłańska 35/1
           NIP: 1132953329 , REGON: 368520036
           KRS: 0000698825,  SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 
           SĄDOWEGO.         

        


Menu